FANATIC PŘEDSTAVUJE TRENÉRKU A INSTRUKTORKU FITNESS JÓGY

BARBORU HOLOU 

Fitness jóga

Fitness jóga a další podobné a nové druhy cvičení nejsou tolik, na rozdíl od tradiční jógy, spjaty s duchovní filozofií, jsou více zaměřeny na tělesná cvičení. Právě proto jsou určeny širší veřejnosti a běžné populaci. V podstatě se jedná o vyjmutí fyzického cvičení z celého komplexu jógy a jeho převedení do dynamičtější podoby. Tím se tato aktivita stává přijatelnější pro dnešní populaci.

Cvičení má za úkol vyrovnávat dysbalance (protažení svalů posturálních – s tendencí ke zkracování a posílení svalů fázických – s tendencí k ochabování), zvětšení kloubní pohyblivosti a neméně důležité psychické a mentální uvolnění (relaxace).

Sestava pohybů je podobná těm, které znáte například z powerjógy, a dalších druhů dynamické jógy. Jedná se o nesoutěžní sport, ve kterém se každý zdokonaluje sám podle sebe a podle svých možností. Rozvíjí sílu, vytrvalost, pružnost a tvaruje svaly.

Start typing and press Enter to search