Tabata-spalování

 In

Tabata je moderní, velmi účinná metoda intenzivního intervalového tréninku, používaná u vrcholových sportovců, vojáků a všech s vysokým výkonem, při kterém se zvyšuje fyzička i síla zároveň a navíc dochází k velkému spalování. Principem cvičení je vždy opakování 8 sérií na každou svalovou partii. Poměr práce a odpočinku je 2:1, takže dvacet sekund se cvičí a deset sekund se odpočívá. Intenzita cvičení je vysoká a tak si dáte do těla. Pro začátečníky upraví trenérka cviky :-).

Recent Posts

Start typing and press Enter to search